Vergunning dakkapel / dakraam

Bouwvergunning dakkapellen (omgevingvergunning)

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo'n dakkapel kan echter niet zomaar. U zult zich namelijk aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om uw veiligheid en die van omwonenden te waarborgen. Maar ook omdat de dakkapel moet passen in de omgeving en uw buren er geen last van mogen hebben. In sommige gevallen is daar een bouwvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij en bouwvergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.


blokje     De voor- en achterkant-benadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningsvrij worden gebouwd.

voorwaarden vergunningvrije dakkapel


blokje     Géén bouwvergunning nodig

Voor het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

punt 1.
De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij.

punt 2.
De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.

punt 3.
De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.

punt 4.
De dakkapel heeft een plat dak.

punt 5.
De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.

punt 6.
De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter.

punt 7.
De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1.

punt 8.
De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2.

punt 9.
De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.3

punt 10.
De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.

punt 11.
De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 11) mag u de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen.
Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

1 Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt
de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.blokje     Wel een bouwvergunning nodig

Als u een dakkapel wilt bouwen op een bestaand gebouw, maar aan één van bovenstaande voorwaarden wordt niet voldaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen simpeler geworden.

Wij kunnen in samenwerking met een bouwkundig tekenbureau de complete vergunningaanvraag (omgevingvergunning) voor u verzorgen. Mocht het zijn dat er voor de vergunningaanvraag een constructieberekening nodig is dan kunnen wij deze in samenwerking met een constructeur voor u laten maken.

Voor het aanvragen van een vergunning hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder de bestaande bouwtekeningen van uw woning. Met de bestaande bouwtekeningen zal er een tekening voor u worden gemaakt waarin de bestaande situatie en de gewijzigde situatie na uitvoering van de werkzaamheden zal worden ingetekend. Deze tekeningen worden samen met de complete (door ons) ingevulde aanvraag ingediend bij uw gemeente via het omgevingsloket.

Voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 0341 - 42 19 19 of per e-mail: info@nielsmons.nlLet op!Informeer bij uw gemeente naar eventuele aanvullende lokale regelgeving.

Bouwvergunning dakramen (omgevingvergunning)

bouwvergunning dakraam

Een dakraam kan uw zolder een stuk aangenamer maken door de extra lichtinval. Het plaatsen van een dakraam kan echter niet zomaar. U zult zich aan bepaalde regels moeten houden, onder meer om uw veiligheid en die van omwonenden te waarborgen. Daarnaast moet het dakraam passen in de omgeving en mogen de buren er geen last van hebben. In sommige gevallen is daarom een bouwvergunning nodig. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij en bouwvergunningsplichtig plaatsen van dakramen zoals die per 1 januari 2003 gelden.

omgevingvergunning dakraam

blokje     Géén bouwvergunning nodig

Het plaatsen van een dakraam is vergunningvrij als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

punt 1.
Het dakraam wordt geplaatst in een bestaand gebouw. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch nog een dakraam toe te voegen kan dit dus niet bouwvergunningsvrij.

punt 2.
De onderkant van het dakraam ligt ten minste 0,5 meter boven de dakvoet1.

punt 3.
De bovenkant van het dakraam ligt ten minste 0,5 meter onder de daknok2.

punt 4.
De zijkanten van het dakraam liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3.

punt 5.
Het dakraam mag niet gebouwd worden in een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads -en of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 5) mag u het dakraam zonder bouwvergunning plaatsen.
Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

1 Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt
de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.blokje     Wel een bouwvergunning nodig

Als u een dakraam wilt laten plaatsen op een bestaand gebouw, maar aan één van bovenstaande voorwaarden wordt niet voldaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen simpeler geworden.

Wij kunnen in samenwerking met een bouwkundig tekenbureau de complete vergunningaanvraag (omgevingvergunning) voor u verzorgen.

Voor het aanvragen van een vergunning hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder de bestaande bouwtekeningen van uw woning. Met de bestaande bouwtekeningen zal er een tekening voor u worden gemaakt waarin de bestaande situatie en de gewijzigde situatie na uitvoering van de werkzaamheden zal worden ingetekend. Deze tekeningen worden samen met de complete (door ons) ingevulde aanvraag ingediend bij uw gemeente via het omgevingsloket.

Voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 0341 - 42 19 19 of per e-mail: info@nielsmons.nlLet op!Informeer bij uw gemeente naar eventuele aanvullende
lokale regelgeving.

Downloadsinformatie omgevingvergunning dakkapellen 2012 Informatie omgevingvergunning dakkapellen.pdf
Herziene versie, januari 2012
In 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie vindt u de regels voor dakkapellen.

(Klik op de afbeelding om het bestand te openen.)
informatie omgevingvergunning dakramen 2012 Informatie omgevingvergunning dakramen.pdf
Herziene versie, januari 2012
In 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking en is de Monumentenwet gewijzigd. In deze publicatie vindt u de regels voor dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak.

(Klik op de afbeelding om het bestand te openen.)Nieuwsgierig naar onze prijzen?

button_offerte_aanvragen      button_contactnaar boven